Example image of eyePlorer eyePlorer-Ergebnisse für 'Funakoshi Gichin': 1868 1957 Karate Präfektur Okinawa Shōtōkai Shōtōkan 20. Jahrhundert Kampfkunst Selbstverteidigung Asato Ankō Itosu Ankō Hauptschule Sportunterricht Japan Gärtner Hausmeister Reinigungskraft Tokio Dōjō Ehrenkodex Egami Shigeru Mabuni Kenwa Motobu Chōki Ogura Tsuneyoshi Ten no Kata Tetsuhiko Asai Funakoshi Yoshitaka Jitte (Kata) Naihanchi Gojūshiho Dai Hangetsu Mabuni Ken’ei Nakayama Masatoshi Taikyoku Gankaku Gima Makoto Taiji Kase Wadō-Ryū Wankan Ōtsuka Hironori Japan Karate Association Unsu Empi Gojūshiho Gojūshiho Shō Kanken Toyama Kumite Matayoshi Shinkō Taira Shinken Jiin
Disclaimer