Example image of eyePlorer eyePlorer-Ergebnisse für 'Lysias': Athen Griechische Sprache Logograph (Recht) Peloponnesischer Krieg Korax Sizilienexpedition Metöke Thrasybulos (Feldherr von Athen) Dionysios I. von Syrakus Kritias Theramenes Alkibiades Nikias Konon (Feldherr) Platon Dionysios von Halikarnassos Michael Hillgruber Panegyrikus Pharmakós Tydeus (Athener) Menestratos Nikomachos (Staatsschreiber) Eratosthenes (Oligarch) Hagnodoros Kleitophon Thurioi Satyros Apologie (Platon) Eukrates Phaidros (Athener) Attizismus Chremon Deinarchos Hippias von Thasos Isaios Ergokles Phaidros Polykrates (Rhetor) Charikles Xenophon (Feldherr) Demos (Platon) Herakleides von Klazomenai Louis-Jules Gernet Orator (Cicero) Wilhelm Gemoll Aristophanes (Diplomat) Glaukon (Platon) Strombichides Neaira (Hetäre) Teisias aus Syrakus
Disclaimer