Example image of eyePlorer eyePlorer-Ergebnisse für 'Takeda (Klan)': Minamoto Provinz Hitachi Samurai Minamoto no Yoritomo Shōgun Taira Kamakura Ashikaga Muromachi-Zeit Hiroshima Provinz Aki Daimyō Uesugi Kenshin Takeda Shingen Tokugawa Ieyasu Yamamoto Kansuke Oda Nobunaga Schlacht von Nagashino Edo-Zeit Ninja Roland Habersetzer Rōnin 1575 Takeda Sōkaku Kōfu Kagemusha – Der Schatten des Kriegers Ashigaru Takeda Konoe Sakihisa Samurai Champloo Jiu Jitsu
Disclaimer